Home   Prihlásiť sa   Dokumenty
Počet kníh: 1465
Knižnica sv. Františka Saleského
zoznam kníh
Knižnica sv. Františka Saleského - zoznam kníh
Novinky:
P
Katalóg kníh

Nahliadnite do našej knižnice online, vyhľadajte požadované tituly, prípadne zistite, či sú dostupné.d
Pre čitateľov

Saleziánska "knižnica" sv. Františka Saleského Michalovce slúži čestným občanom a dobrým kresťanom. Vzájomný kontakt medzi knižnicou a čitateľmi prebieha prostrednícvom služby dobrovoľníka-knihovníka na emailovej adrese kniznica@sdbmi.sk. Konzultácia pre verejnosť je dostupná cez internet a nie je fyzicky dostupná.

 

Dobrovoľník vám rád poslúži radou. Osobná dohoda s ním je nevyhnutná. 

 

Služby "knižnice" sa riadia knižničným poriadkom prístupnom v časti Dokumenty.

 

Kontakt